top of page

Privacybeleid van de Cyclusschool

 

De Cyclusschool, gevestigd aan Friedhofstraße 2, 2483 Weigelsdorf te Oostenrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.decyclusschool.nl

Sanne van Wees

Friedhofstraße 2

2483 Weigelsdorf

Oostenrijk

 

Sanne van Wees is de Functionaris Gegevensbescherming van De Cyclusschool. Zij is te bereiken via sannevanwees@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Cyclusschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Cyclusschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (doordat je zelf vrijwillig een profielfoto uploadt op de membership site, niet verplicht)

 • seksuele leven (alleen als je zelf actief daar iets over schrijft in het comment gedeelte op deze website of dit in een email bespreekt)

 • gezondheid (alleen als je zelf actief daar iets over schrijft op deze website of in een email)

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sannevanwees@gmail.com, dan verwijderen wij direct deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Cyclusschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van de nieuwsbrief, waar je je ook weer voor kunt uitschrijven

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • De Cyclusschool analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • De Cyclusschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Cyclusschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Cyclusschool) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Cyclusschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres: na 3 jaar geen contact te hebben gehad met de Cyclusschool

Profiel: Inactieve profielen op membership sites worden na 3 jaar verwijderd

Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Cyclusschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Cyclusschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van deze bedrijven, maar niet uitsluitend deze bedrijven zijn;

 

Google

Google Analytics trackt website gebruik en geeft informatie, zoals hoe je deze Website gebruikt. Google Analytics mag je IP adres opslaan, maar geen andere persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Het kan zijn dat De Cyclusschool af en toe AdSense gebruikt voor het vertonen van reclames. Google AdSense verzamelt gebruikersinformatie om de meest relevante advertenties te laten zien. Zie hier Google’s privacy Policy

 

Wix

Wix gebruikt de Cyclusschool voor de creatie en behoudt van deze Website. Voor Wix’ privacy beleid, klik hier

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Cyclusschool gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Cyclusschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen via email om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sannevanwees@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Cyclusschool zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Cyclusschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons ,

 

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. De Cyclusschool is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Cyclusschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sannevanwees@gmail.com

bottom of page