top of page
Search

Betrouwbaarheid van de Sympto-Thermale Methode

Ok, even een taai stuk informatie, maar het is belangrijk om het over betrouwbaarheid te hebben als je kijkt naar de methode die je wilt gebruiken om zwangerschap te voorkomen! Dus hoe betrouwbaar is de Sympto-Thermale Methode bij het voorkomen van zwangerschap? Let's dive in!


Op het moment dat je je bezighoudt met een natuurlijke methode waarin je met je lichaam samenwerkt is het belangrijk om je iets meer te verdiepen in hoe betrouwbaarheid gemeten wordt en hoe je daar zelf een effect op kunt hebben. Vooral omdat je zelf een hoge verantwoordelijkheid hebt.


De betrouwbaarheid van de Sympto-Thermale Methode is zeer hoog (tot wel 99,4%), maar daar zitten wel een aantal specifieke dingen achter die ik in deze post zo goed mogelijk probeer uit te leggen.


De Pearl Index

Op dit moment wordt er voor de betrouwbaarheid van alle methodes van anticonceptie gebruik gemaakt van de Pearl Index. Deze index berekent het volgende:

hoeveel ongeplande zwangerschappen komen er voor bij 100 vrouwenjaren x 12 cycli?

(waarbij 12 het gemiddeld aantal cycli is dat een vrouw per jaar heeft). Dit berekent het betrouwbaarheidspercentage van een methode.


In deze index wordt er onderscheid gemaakt tussen "perfect gebruik" en "normaal gebruik". Wat wordt daar bedoeld?


Perfect vs. normaal gebruik

Tijdens het testen van een methode is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen deze twee "gebruiken", omdat het ons een duidelijker beeld geeft van zowel de methode als hoe vaak de methode niet goed gebruikt wordt.


Onder perfect gebruik wordt verstaan: de gebruiker van de methode heeft de methode perfect gebruikt en is ondanks dat zwanger geworden.


Onder normaal gebruik wordt verstaan: alle gebruikers die ongepland zwanger zijn geworden, zowel de mensen die de methode perfect gebruikt hebben als de mensen die de methode op een bepaalde manier incorrect hebben gebruikt.


Bij een spiraal is er bijvoorbeeld geen verschil tussen deze twee getallen. Dit omdat de spiraal na plaatsing niet afhankelijk is van de gebruiker.


Bij de pil is er wel een verschil te zien, gedeeltelijk omdat de methode afhankelijk is van de gebruiker.Let op: in sommige Pearl Index grafieken die er online rondzwerven worden alle natuurlijke methoden op een hoop gegooid! Dit is slordig en inaccuraat! Besef dat iedere natuurlijke methode een eigen betrouwbaarheidspercentage heeft en ook een eigen manier heeft van onderzoeken (soms heel uitgebreid en soms minimaal, onderzoek en stel evt. vragen aan specialisten en bedrijven, etc.)


Welke vorm van STM?

Binnen de wereld van verschillende STM, zijn er ook een heel aantal verschillende! Het grootste onderscheid wordt gemaakt tussen de enkelvoudige controle en de meervoudige controle, waarbij de enkelvoudige controle minder betrouwbaar is (en er is te weinig onderzoek gedaan naar deze methode). De methode die hier vooral mee bedoeld wordt is de methode die omschreven wordt in het boek Taking Charge of your Fertility van Toni Weschler.


Meervoudige controle houdt in dat je te maken hebt met extra regels voor en na het openen van het vruchtbare venster. Je bouwt als het ware een paar extra zekerheden in. Deze methode is de meest betrouwbare vorm van STM EN van natuurlijke anticonceptie!


Wetenschappelijk Onderzoek

Onder leiding van P. Frank-Herrmann is er langdurig onderzoek verricht naar de Sympto-thermale methode in Duitsland. Een groep van 900 vrouwen heeft gezamenlijk 17.638 cycli bijgedragen die aan de criteria van de studie voldeden.


In deze studie werden vrouwen voor 3 maanden begeleid door een instructeur die ze de methode bijbracht. De methode maakt gebruik van meervoudige controle voor en na het vruchtbare venster. Temperatuur, cervixslijm en seksueel gedrag werden geobserveerd.


Het resultaat was dat na 13 cycli 1.8 van de 100 vrouwen ongepland zwanger was. Per 100 vrouwen die geen onveilige seks tijdens het vruchtbare venster hadden was het zwangerschapsaantal 0.6 per 13 cycli.


Let op: op het moment dat je gebruik maakt van een andere methode van anticonceptie (bijv. condoom) in het vruchtbare venster, ben je afhankelijk van de betrouwbaarheid van die methode!


Op dit moment worden er nog altijd veel onderzoek gedaan naar de Sympto-Thermale Methode.


Apps, cycluscomputers & algoritmes

De Cyclusschool raadt het gebruik van iedere app, algoritme en cycluscomputer af. Er is te weinig onderzoek naar gedaan en de bedrijven die hier achter zitten zijn niet allemaal even transparent. Meer info vind je onder andere in dit artikel en ook op deze website


Bij het gebruik van andere middelen en apparaten voor anticonceptie kan het dus betekenen dat er te weinig onderzoek naar gedaan is of dat bedrijven geen duidelijke taal spreken. Eigenlijk is het ook helemaal niet nodig. Je leert je eigen lichaam zo minder goed kennen, het vermindert de betrouwbaarheid en in sommigen gevallen betaal je veel geld. Je hoeft niet afhankelijk te zijn van iets buiten jezelf, jouw lichaam kan je goed vertellen wat er gebeurt iedere cyclus.


Jij en je partner

Goed... we hebben inmiddels gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek en de Pearl Index. Hopelijk heeft dit je verder gebracht en je wat meer vertrouwen gegeven in de STM. Maar laten we jou en je partner in deze betrouwbaarheid niet vergeten! De methode staat en valt namelijk bij hoe goed jullie de methode toepassen en hoe goed je de methode begrijpt. Daarbij is motivatie, intentie en een zekere nieuwsgierigheid nodig.


Je moet het vruchtbare venster op de juiste manier interpreteren en ook het gedrag tijdens je vruchtbare venster is van groot belang. Daarin is overeenstemming tussen de twee partners nodig.


Een goede instructeur

De enige manier om de betrouwbaarheid van de STM te garanderen is door te werken met een instructeur voor minimaal 3 maanden. De instructeur moet je een goede basis kunnen geven op het gebied van verschillende thema's. Dit komt omdat de enige manier waar daadwerkelijk betrouwbaarheidscijfers van bekend zijn door langdurig onderzoek de STM meervoudige controle methode is!


Wees goed geïnformeerd in de betrouwbaarheid van de methode die je wilt gebruiken.


Conclusie

De STM is zeer betrouwbaar, maar de betrouwbaarheid zelf is afhankelijk van de hierboven genoemde factoren. Op basis van goede instructie en hoge motivatie van de gebruiker(s) kunnen we een zeer hoge betrouwbaarheid van tot 99,6% bereiken. Daarnaast is het consistent zijn in het observeren van vruchtbaarheid van belang en is het belangrijk om je leerproces serieus te nemen.


Heb je interesse in het leren van de methode, geef je op voor de 3 maanden durende cursus! Dat doe je hier


Voor meer informatie verwijst de Cyclusschool door naar:


Comments


bottom of page